0,0974 zł
3,62% 0,0034 zł
JRC GROUP S.A. (JRC)

Wyniki finansowe - JRCGROUP

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 776 2 729 2 490 2 911
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 241 268 500 -278
Zysk (strata) brutto (tys.) 161 194 410 -312
Zysk (strata) netto (tys.)* 127 154 333 -254
Amortyzacja (tys.) 405 408 407 649
EBITDA (tys.) 646 676 907 371
Aktywa (tys.) 18 006 17 630 24 220 23 016
Kapitał własny (tys.)* 11 294 10 849 17 951 17 685
Liczba akcji (tys. szt.) 58 197,802 58 197,802 128 197,802 128 197,802
Zysk na akcję (zł) 0,002 0,003 0,003 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,194 0,186 0,140 0,138
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej