pb.pl
38,9000 zł
1,17% 0,4500 zł
Synektik SA (SNT)

Informacje o spółce - SYNEKTIK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent radiofarmaceutyków oraz rozwiązań informatycznych, a także dostawca urządzeń medycznych i usług serwisowo-pomiarowych stosowanych w diagnostyce oraz terapii, w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii. Spółka posiada również ośrodek badawczo-rozwojowy i centrum badań klinicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Witosa 31
Kod: 00-710
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3270900
Fax: +48 22 8498055
Internet: www.synektik.pl
Email: synektik@synektik.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Synektik SA
Prezes: Kozanecki, Cezary Dariusz
Sektor: biotechnologia
EKD: produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
Liczba akcji: 8 529 129
Zatrudnienie:
  • 83 (2020r.) - spółka
  • 126 (2020r.) - grupa
Audytor: CSWP Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5213197880
KRS: 0000377574
EKD: 26,60
Ticker GPW: SNT
ISIN: PLSNKTK00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 330 077 292,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 8 529 129 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 364 036
Liczba głosów na WZA: 8 529 129 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,16%
Kapitał akcyjny: 4 264 564,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 364 036
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Książek, Mariusz Wojciech wraz z K Holding s.a.r.l i Książek Holding sp. z o.o. 2 229 056 (26,13%) 2 229 056 (26,13%) 2017-12-22 MVP, BAH,
Melhus Company Ltd. 2 134 980 (25,03%) 2 134 980 (25,03%) 2013-12-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-01-11 22 000
2 200 000,00
100,00 100,00 22 000
2 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-04
2014-10-14
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-30 2 860
1 301 300,00
100,00 455,00 24 860
2 486 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-16
2014-10-14
split 1:200 2011-05-16
0,50 4 972 000
2 486 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-27
seria BB - subskrypcja prywatna 2011-05-16 220 000
501 600,00
0,50 2,28 5 192 000
2 596 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-27
2014-10-14
seria C - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2011-06-03 490 000
2 817 500,00
0,50 5,75 5 682 000
2 841 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-10-14
seria BBB - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-03 37 129
126 238,60
0,50 3,40 6 719 129
3 359 564,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-30
2014-10-14
seria D - subskrypcja prywatna 2011-12-21 1 000 000
12 500 000,00
0,50 12,50 6 682 000
3 341 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-03
2014-10-14
seria E - subskrypcja prywatna 2013-11-26 1 810 000
30 770 000,00
0,50 17,00 8 529 129
4 264 564,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-03
2014-10-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-02-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2021-02-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-03-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2020-03-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kozanecki, Cezary Dariusz Prezes Zarządu 2002-06-01 -
Korecki Dariusz Wiceprezes Zarządu 2010-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Książek, Mariusz Wojciech Przewodniczący RN 2018-04-10 MARVIPOL - Prezes Zarządu
Łatała Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2017-10-16 ELMONTEX - Wiceprzewodniczący RN
BAHOLDIN - Wiceprzewodniczący RN
MARVIPOL - Wiceprzewodniczący RN
ECOTECH - Członek RN
FERRUM - Członek RN
Zarębińska, Sawa Zuzanna Sekretarz RN 2018-04-10 INDYKPOL - Członek RN
Chudzik Piotr Członek RN 2016-11-09 -
Daniluk Dariusz Członek RN 2020-03-03 BAHOLDIN - Członek RN
ALTUSTFI - Członek RN
MARVIPOL - Członek RN