30,5500 zł
-2,24% -0,7000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 287 28 529 34 068 26 973
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 500 3 860 4 316 2 770
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 482 3 438 4 486 2 560
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 160 2 856 3 586 1 992
Amortyzacja (tys. zł) 1 631 1 743 1 810 2 034
EBITDA (tys. zł) 3 131 5 603 6 126 4 804
Aktywa (tys. zł) 120 648 141 613 142 334 134 700
Kapitał własny (tys. zł)* 73 137 75 995 79 582 77 736
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,136 0,335 0,420 0,234
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,575 8,910 9,331 9,114
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej