pb.pl
28,0000 zł
-7,59% -2,3000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 498 33 528 37 590 36 980
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 209 533 3 286 3 385
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 64 268 3 173 3 001
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 85 455 2 465 2 330
Amortyzacja (tys. zł) 1 314 1 259 1 581 1 581
EBITDA (tys. zł) 1 523 1 792 4 867 4 966
Aktywa (tys. zł) 112 119 125 096 149 048 140 464
Kapitał własny (tys. zł)* 70 258 70 252 72 717 71 977
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,010 0,053 0,289 0,273
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,237 8,237 8,526 8,439
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej