28,6000 zł
1,06% 0,3000 zł
TIM SA (TIM)

Wyniki finansowe - TIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 348 180 363 781 409 971 362 481
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 37 033 28 878 41 420 39 284
Zysk (strata) brutto (tys.) 33 700 27 791 39 079 36 595
Zysk (strata) netto (tys.)* 26 557 22 223 31 237 29 115
Amortyzacja (tys.) 5 784 5 903 5 836 5 934
EBITDA (tys.) 42 817 34 781 47 256 45 218
Aktywa (tys.) 568 286 536 541 667 608 706 146
Kapitał własny (tys.)* 212 061 211 649 244 794 249 191
Liczba akcji (tys. szt.) 22 199,200 22 199,200 22 199,200 22 199,200
Zysk na akcję (zł) 1,196 1,001 1,407 1,312
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,553 9,534 11,027 11,225
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej