pb.pl
32,4500 zł
-2,41% -0,8000 zł
TIM SA (TIM)

Informacje o spółce - TIM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dystrybutor artykułów elektrotechnicznych w Polsce, oferujący hybrydowy model sprzedaży łączący przedstawicieli handlowych z platformą internetową.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jaworska 13
Kod: 53-612
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7328600
Fax:
Internet: www.timsa.pl
Email: ri@tim.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ROTOPINO 10 000 000 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: TIM SA
Prezes: Folta Krzysztof
Sektor: artykuły elektryczne
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 22 199 200
Zatrudnienie:
  • 254 (2019r.) - spółka
  • 517 (2019r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8970009678
KRS: 0000022407
EKD: 4690Z
Ticker GPW: TIM
ISIN: PLTIM0000016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 720 364 040 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 22 199 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 740 667
Liczba głosów na WZA: 22 199 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,87%
Kapitał akcyjny: 22 199 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 740 667
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta, NWZ 5 175 018 (23,31%) 5 175 018 (23,31%) 2020-10-23 SON, ELT,
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 (13,51%) 3 000 000 (13,51%) 2009-04-03 ELT, SON,
NN OFE portfel 1 565 649 (7,05%) 1 565 649 (7,05%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, PZU, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, PEO, MBK, CMR, ABE, VRG, QRS, NET, AGO, AML, AMC, EAT, MAB, PKO, TRN, KTY, RVU, MIL, LTS, KRU, BDX, ATG, MCR, VRC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -3 620 000
1,00 20 380 000
20 380 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-11-04
realizacja oferty menedżerskiej seria E 409 200
1,00 22 199 200
22 199 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-07
2012-06-13
podwyższenie kapitału realizacja oferty menedżerskiej (seria E) 210 000
210 000,00
1,00 1,00 23 647 000
23 647 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-18
2009-04-03
2009-05-22
umorzenie akcji -30 000
1,00 4 800 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-01-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-05-15 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1994-05-17
1998-02-16
seria C - subskrypcja publiczna 1997-04-30 2 000 000
21 200 000,00
1,00 10,60 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-11-21
1998-02-16
seria B - kap. zapasowy na akcyjny 1997-04-30 2 900 000
2 900 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-05-09
1998-02-16
umorzenie akcji 1998-11-21 -170 000
1,00 4 830 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-07-29
seria D - prawo poboru 1:4 dywidendowe 2000-05-13 19 200 000
19 200 000,00
1,00 1,00 24 000 000
24 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-13
2001-01-16
2001-03-13
kapitał docelowy 2001-05-26 20 600 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - prawo poboru 20:3 2006-11-24 3 057 000
91 710 000,00
1,00 30,00 23 437 000
23 437 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-18
2007-05-08
seria E - oferta menedżerska za warranty serii A; zmieniona uchwałą z 16.06.2009 2007-06-11 620 000
620 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 2009-06-16 -547 000
1,00 23 100 000
23 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-17
2009-11-18
2010-02-18
umorzenie akcji seria F 2010-10-28 -1 310 000
1,00 21 790 000
21 790 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-23
2010-12-03
seria G - program motywacyjny program motywacyjny 2020-10-23 1 100 800
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-12-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2020-12-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2019-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2019-12-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2018-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-12-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2012-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2012-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2011-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2011-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2010-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2010-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2007-02-20 Prawo poboru 20:3
2006-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2005-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-11-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-11-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2001-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-03-13 Asymilacja akcji seria D
2000-10-24 Prawo poboru 1:4
2000-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Folta Krzysztof Prezes Zarządu 1995-06-15 ROTOPINO - Przewodniczący RN
Tokarczuk Piotr Członek Zarządu 2017-03-24 ROTOPINO - Członek RN
Nosal Piotr Członek Zarządu 2019-04-01 ROTOPINO - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wieczorkowski Krzysztof Przewodniczący RN 2003-06-28 SONEL - Prezes Zarządu
Kusz Andrzej Członek RN 2002-12-02 -
Dzik Grzegorz Członek RN 2007-06-11 IMPEL - Prezes Zarządu
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2016-06-21 MABION - Prezes Zarządu
ELEKTROT - Wiceprzewodniczący RN
ACTION - Członek RN
ARTERIA - Członek RN
ALTA - Członek RN
CLNPHARM - Członek RN
VIGO - Członek RN
ENTER - Członek RN
ENELMED - Członek RN
CIGAMES - Członek RN
HUUUGE-S - Dyrektor
Mierzwa Leszek Członek RN 2018-06-13 BIPROMET - Przewodniczący RN