10,6500 zł
-4,91% -0,5500 zł
Ultimate Games (ULG)

Informacje o spółce - ULTGAMES

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent gier na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne. Zamierza koncentrować się na grach o tematyce: wędkarstwo, myślistwo i hobby.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marszałkowska 87/102
Kod: 00-683
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 508379738
Fax: +48 22 3782945
Internet: ultimate-games.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
GAMESBOX 546 000 44,98%
UFGAMES 1 105 250 32,03%
DEMGAMES 880 000 38,26%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ultimate Games SA
Prezes: Zawadzki Mateusz
Sektor: gry
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 5 230 000
Zatrudnienie:
  • 4 (2022r.) - spółka
  • 15 (2022r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 5311693692
KRS: 0000676117
EKD: 5821Z
Ticker GPW: ULG
ISIN: PLULTGM00013

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 55 699 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 230 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 784 950
Liczba głosów na WZA: 5 230 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,24%
Kapitał akcyjny: 523 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 784 950
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,76%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PlayWay SA 2 400 000 (45,88%) 2 400 000 (45,88%) 2018-03-29 CFG, DUA, ECC, IPW, PPG, BKD, MMS, CLA, IWS, BCS, P2C, PSH, SOK, ATJ, 3RG, GOP, MAN, FRM, PDG, LMG,
Zawadzki Mateusz ZWZ 384 950 (7,36%) 384 950 (7,36%) 2023-06-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-04-10 800 000
0,10 800 000
80 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-29
2017-04-28
2019-07-30
seria C - subskrypcja prywatna 2017-05-10 500 000
50 000,00
0,10 0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-29
2017-06-30
2019-07-30
seria D - subskrypcja prywatna 2017-05-31 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 4 000 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-29
2017-06-30
2019-07-30
seria E - subskrypcja prywatna 2017-06-19 1 000 000
1 000 000,00
0,10 1,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-29
2017-09-12
2019-07-30
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2018-04-10 200 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-29
2017-04-28
2019-07-30
seria F - subskrypcja prywatna 2019-01-29 230 000
2 990 000,00
0,10 13,00 5 230 000
523 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-20
2019-07-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2023-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2022-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2022-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2021-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2021-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2020-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2019-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zawadzki Mateusz Prezes Zarządu 2018-03-29 UFGAMES - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Parzyński Marek Przewodniczący RN 2020-04-16 CFG - Członek RN
Czarnecki Grzegorz Członek RN 2018-03-29 CFG - Przewodniczący RN
ART_GAME - Członek RN
ATOMJELL - Członek RN
LMGAMES - Członek RN
BKDGAMES - Członek RN
MADMIND - Członek RN
SONKA - Członek RN
DEMGAMES - Członek RN
FREEMIND - Członek RN
Mieloszyk Janusz Członek RN 2018-03-29 -
Kostowski Krzysztof Członek RN 2018-03-29 PLAYWAY - Prezes Zarządu
CFG - Członek RN
BIGCHEES - Członek RN
Jędrzejczyk Renata Członek RN 2020-05-27 BIGCHEES - Członek RN