28,8000 zł
0,70% 0,2000 zł
Ultimate Games (ULG)

Wyniki finansowe - ULTGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 765 4 993 5 063 5 551
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 697 2 096 1 185 1 435
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 042 2 742 32 919 3 077
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 146 2 193 26 079 2 517
Amortyzacja (tys. zł) 13 19 19 23
EBITDA (tys. zł) 2 710 2 115 1 204 1 458
Aktywa (tys. zł) 14 165 23 837 55 624 60 128
Kapitał własny (tys. zł)* 10 666 17 146 45 985 49 851
Liczba akcji (tys. szt.) 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000
Zysk na akcję (zł) 0,602 0,419 4,986 0,481
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,039 3,278 8,793 9,532
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej