pb.pl
12,8000 zł
-1,54% -0,2000 zł
Unibep SA (UNI)

Informacje o spółce - UNIBEP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą (działa na rynkach: białoruskim i ukraińskim), posiada fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie do krajów skandynawskich), działa w drogownictwie (buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego), a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. 3 Maja 19
Kod: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj: Polska
Telefon: +48 85 7308000
Fax: +48 85 7306868
Internet: www.unibep.pl
Email: biuro@unibep.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
62 000 000 92,88%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Unibep SA
Prezes: Gołąbiecki, Leszek Marek
Sektor: budownictwo ogólne
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 35 070 634
Zatrudnienie:
  • 822 (2019r.) - spółka
  • 1 523 (2019r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5430200365
KRS: 0000231271
EKD: 4120Z
Ticker GPW: UNI
ISIN: PLUNBEP00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 448 904 115,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 35 070 634 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 757 297
Liczba głosów na WZA: 35 070 634 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,44%
Kapitał akcyjny: 3 507 063,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 757 297
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,56%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mikołuszko Zofia 8 800 000 (25,09%) 8 800 000 (26,61%) 2016-03-15 -
Skowrońska, Beata Maria 5 500 000 (15,68%) 5 500 000 (17,42%) 2020-06-04 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 418 920 (9,75%) 3 418 920 (10,34%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, DVL, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, ARH, PKO, KTY, MIL, APT, AML, KRU, WPL, AMC,
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 3 038 377 (8,66%) 3 038 377 (9,62%) 2020-06-15 LEN, LBT, NVA, SEK, TSG, OTM, ZUE, QMK, ATD, RWL, FRO, SWG, ERB, ABE, PUE, ODL, DCR, BRG,
Stajkowski, Wojciech Jacek 2 500 000 (7,13%) 2 500 000 (7,56%) 2019-12-27 -
Lachocka Bożena ZWZ 2 500 000 (7,13%) 2 500 000 (7,92%) 2020-06-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 168 028
0,10 34 189 712
3 418 971,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 230 452
0,10 34 420 164
3 442 016,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-11-26 39 632
2 719 547,84
68,62 68,62 39 632
2 719 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-29
2005-05-29
renominacja akcji 2007-08-29 39 632
68,70 39 632
2 722 718,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-10
split 1:687 2007-09-19
0,10 27 227 184
2 722 718,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2007-10-26 6 700 000
60 300 000,00
0,10 9,00 33 927 184
3 392 718,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-29

2008-05-12
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2007-10-26 1 048 950
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Unihouse sp. z o.o. i Makbud sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-08-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-01
seria J - połączenie z PRDiM w Bielsku Podlaskim sp. z o.o. 21 akcji serii D za 1 udział PRDiM 2011-07-08 94 500
0,10 34 021 684
3 402 168,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-01
2012-06-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2020-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2020-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2020-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2019-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2019-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2018-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2018-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2018-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2018-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2017-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2015-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2012-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2010-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2009-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2009-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gołąbiecki, Leszek Marek Prezes Zarządu 2014-06-11 - Członek RN
Kiszycki Sławomir Wiceprezes Zarządu 2014-06-11 MONDEV - Przewodniczący RN
Mikołajczyk Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2018-11-01 -
Poliński Adam Członek Zarządu 2021-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mikołuszko Jan Przewodniczący RN 2014-06-12 - Członek RN
Skowrońska, Beata Maria Wiceprzewodniczący RN 2014-01-23 -
Stajkowski, Wojciech Jacek Członek RN 2012-05-22 -
Bełdowski, Jarosław Mariusz Członek RN 2014-06-12 -
Kołosowski Michał Członek RN 2014-06-12 BETACOM - Członek RN
Markowski Paweł Członek RN 2014-06-12 -
Kacprzyk Dariusz Członek RN 2017-06-13 - Prezes Zarządu
ALMA - Członek RN