8,3000 zł
1,22% 0,1000 zł
Unibep SA (UNI)

Wyniki finansowe - UNIBEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 392 817 626 006 419 067 600 298
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 15 961 27 239 17 326 32 373
Zysk (strata) brutto (tys.) 14 502 24 122 18 012 29 946
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 399 10 284 9 721 14 894
Amortyzacja (tys.) 5 596 5 729 5 995 6 467
EBITDA (tys.) 21 557 32 968 23 321 38 840
Aktywa (tys.) 1 561 843 1 528 336 1 582 008 1 766 735
Kapitał własny (tys.)* 291 717 308 546 315 126 314 528
Liczba akcji (tys. szt.) 35 070,634 35 070,634 35 070,634 35 070,634
Zysk na akcję (zł) 0,182 0,293 0,277 0,425
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,318 8,798 8,985 8,968
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej