pb.pl
12,8000 zł
-1,54% -0,2000 zł
Unibep SA (UNI)

Wyniki finansowe - UNIBEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 386 219 441 571 507 294 307 458
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 887 25 133 13 907 4 592
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 717 28 485 11 181 11 731
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 512 20 046 7 455 10 002
Amortyzacja (tys. zł) 4 408 4 850 5 067 5 290
EBITDA (tys. zł) 18 295 29 983 18 974 9 882
Aktywa (tys. zł) 1 181 870 1 154 245 1 227 323 1 266 066
Kapitał własny (tys. zł)* 260 700 280 414 275 742 274 987
Liczba akcji (tys. szt.) 35 070,634 35 070,634 35 070,634 35 070,634
Zysk na akcję (zł) 0,186 0,572 0,213 0,285
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,434 7,996 7,862 7,841
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej