Ostatnio oglądane

Globalny Fundusz Medyczny FIZ (SPM21)
79,26 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-18)
Dodaj do portfelaSPM21

SPM21 ‑ notowania

SPM21
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz koncentruje lokaty na branży medycznej poprzez inwestowanie przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z szeroko pojętą branżą medyczną, mające siedzibę zarówno na terytorium Polski, jak i za granicą. Aktywa inwestowane są przede wszystkim w akcje, a także w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, waluty oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,7421%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D79,260,00%+0,12%
  7D79,260,00%+0,33%
  1M78,58+0,87%+1,32%
  3M86,10-7,94%+3,66%
  6M76,42+3,72%+5,58%
  1R79,23+0,04%+5,81%
  3L121,52-34,78%-9,98%
  YTD81,74-3,03%+4,01%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU FIZ Medyczny
  PZU FIZ Medyczny
  1 178,64+13,61%
  Globalny Fundusz Medyczny FIZ
  Globalny Fundusz Medyczny FIZ
  79,26+0,04%