Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ (w likwidacji)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SPM37

Wartość jednostki: 75,77 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 98,47 zł
Min 1R: 67,61 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
Towarzystwo: Ipopema TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
1D 75,77 0,00% 0,30%
7D 75,77 0,00% 0,75%
1M 75,77 1,91% 0,85%
3M 67,61 12,07% 12,66%
6M 79,22 -4,35% 3,72%
1R 98,47 -23,05% 5,98%
3L 148,91 -48,96% -9,20%
YTD 76,44 -0,88% 3,83%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PZU FIZ Medyczny 1154,84 zł 9,25%
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 81,42 zł 5,26%