Ostatnio oglądane

PZU FIZ Medyczny (PZU32)
1 198,81 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaPZU32

PZU32 ‑ notowania

PZU32
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje aktywa głównie w udziałowe papiery wartościowe, emitowane przez spółki, których działalność związana jest przede wszystkim z branżą medyczną. Fundusz inwestuje zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,6607%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 198,810,00%+0,15%
  7D1 198,810,00%+0,27%
  1M1 178,64+1,71%+2,63%
  3M1 190,72+0,68%+7,14%
  6M1 120,65+6,97%+4,20%
  1R1 071,84+11,85%+5,71%
  3L1 010,65+18,62%-11,03%
  YTD1 120,65+6,97%+6,13%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU FIZ Medyczny
  PZU FIZ Medyczny
  1 198,81+11,85%
  Globalny Fundusz Medyczny FIZ
  Globalny Fundusz Medyczny FIZ
  81,26+1,28%