Ostatnio oglądane

Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ (w likwidacji) (SPM37)
75,77 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-08-28)
Dodaj do portfelaSPM37

SPM37 ‑ notowania

SPM37
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi inwestycje na globalnym rynku akcji. Co najmniej 50% aktywów funduszu jest lokowane w papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą medyczną (produkcja lub dystrybucja leków, urządzeń medycznych, odczynników i testów diagnostycznych, świadczenie usług medycznych itp.). Pozostałe aktywa inwestowane są w spółki typu wzrostowego (growth stocks) o globalnym zasięgu, notowane na giełdach w USA, Europie, Chinach czy Japonii.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,2731%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D75,770,00%+0,08%
  7D75,770,00%+0,19%
  1M75,77+1,91%+0,51%
  3M73,94+12,07%+3,40%
  6M79,22-4,35%+9,57%
  1R98,47-23,05%+5,66%
  3L148,91-48,96%-11,13%
  YTD76,44-0,88%+3,13%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU FIZ Medyczny
  PZU FIZ Medyczny
  1 157,83+8,13%
  Globalny Fundusz Medyczny FIZ
  Globalny Fundusz Medyczny FIZ
  78,58+4,75%