Ostatnio oglądane

Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) (SUP06_E)
19,81 EUR
-1,69%-0,34 EUR
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaSUP06_E

SUP06_E ‑ notowania

SUP06_E
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa Superfund Green Silver. Fundusz może także inwestować w inne instrumenty finansowe: papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty. Fundusz źródłowy jest funduszem typu managed futures, który inwestuje głównie w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych. Celuje w ekspozycję na rynek srebra.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  4,6198%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D20,15-1,69%-1,00%
  7D21,14-6,29%-2,13%
  1M19,39+1,54%+1,31%
  3M20,16-0,50%+0,48%
  6M14,14+41,40%+3,00%
  1R17,63+11,92%-10,69%
  3L26,63-28,64%-25,94%
  YTD15,70+23,74%+5,26%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR)
  Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR)
  19,81+11,92%
  Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD)
  Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD)
  21,55+8,35%
  Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO)
  Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO)
  133,21-1,13%
  Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO)
  Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO)
  144,92-4,24%
  Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO)
  Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO)
  63,45-10,68%
  Superfund RED (USD) (Superfund SFIO)
  Superfund RED (USD) (Superfund SFIO)
  69,03-13,49%