Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SUP06_U

Wartość jednostki: 16,86 $
Aktywa: b.d.
Max 1R: 22,27 $
Min 1R: 13,30 $
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu alternatywne (waluta)
Towarzystwo: SUPERFUND TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu alternatywne (waluta)
1D 16,51 2,12% 0,51%
7D 16,01 5,31% 1,01%
1M 15,12 11,80% 4,31%
3M 17,10 -1,40% 0,62%
6M 17,59 -4,37% -8,29%
1R 19,93 -15,40% -16,47%
3L 26,57 -37,79% -26,95%
YTD 21,99 -23,08% -5,61%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu alternatywne (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 70,52 $ 6,65%
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 64,38 € 1,72%
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 16,86 $ -15,40%
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 15,39 € -19,34%
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 132,35 $ -24,40%