pb.pl

Generali Regularna Wypłata FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI52

Wartość jednostki: 110,16 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 110,16 zł
Min 1R: 105,00 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Generali Investments TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 110,16 0,00% 0,29%
7D 110,16 0,00% -0,29%
1M 109,95 0,19% -1,55%
3M 109,18 0,90% -2,33%
6M 108,10 1,91% -4,14%
1R 105,00 4,91% -3,53%
3L -- -9,04%
YTD 108,53 1,50% -2,08%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund Trend Podstawowy SFIO 101,78 zł 17,07%
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 915,78 zł 17,03%
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 73,88 zł 12,88%
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 76,54 zł -7,81%
Superfund RED (Superfund SFIO) 489,69 zł -12,22%