SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGR01

Wartość jednostki: 214 068,50 zł
Aktywa: 246 872 160,28 zł
Max 1R: 215 372,68 zł
Min 1R: 176 008,90 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: TFI AGRO

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D 214068,50 0,00% -0,27%
7D 214146,03 -0,04% -0,22%
1M 213488,52 0,27% -0,13%
3M 214955,61 -0,41% -0,67%
6M 199626,09 7,23% -0,14%
1R 176008,90 21,62% 1,14%
3L 176862,38 21,04% 8,90%
YTD 176874,32 21,03% -1,02%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne