Ostatnio oglądane

SFIO AGRO Kapitał na Rozwój (AGR01)
207 683,32 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-10)
Dodaj do portfelaAGR01

AGR01 ‑ notowania

AGR01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Specjalistyczny fundusz otwarty aktywów niepublicznych. Aktywa podzielone są na portfel kapitałowy i portfel aktywów płynnych. Portfel kapitałowy może być lokowany w papiery wartościowe, wierzytelności osób prawnych oraz udziały w spółkach z o.o. Portfel płynny lokowany jest w instrumenty rynku pieniężnego. Min 80% aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty niedopuszczone do publicznego obrotu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,5173%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D207 683,320,00%-0,27%
  7D207 674,060,00%-0,22%
  1M207 803,85-0,06%-0,21%
  3M207 166,76+0,25%-0,54%
  6M214 442,95-3,14%-1,19%
  1R199 878,11+3,91%-1,52%
  3L181 988,04+14,12%+3,45%
  YTD215 566,46-3,66%+0,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  144,86+9,05%
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  1 899,35+7,80%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  2 468,51+7,44%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria A
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria A
  2 384,58+6,50%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  2 264,26+6,50%
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  1 743,75+6,46%
  Mera FIZ AN
  Mera FIZ AN
  205,94+6,35%
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  144,33+6,30%