Ostatnio oglądane

White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN (SAT07)
150,49 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaSAT07

SAT07 ‑ notowania

SAT07
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje aktywa w papiery wartościowe, wierzytelności, udziały w sp. z o.o., instrumenty dłużne i rynku pieniężnego oraz depozyty. Min. 80% aktywów lokowane jest w instrumenty niebędące w publicznej ofercie (z wyjątkiem, gdy nastąpiła ona po nabyciu instrumentów przez fundusz), nienotowane na rynku regulowanym (z wyjątkiem, gdy dopuszczono je po dniu nabycia przez fundusz).

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,5868%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D150,490,00%-0,27%
  7D150,490,00%-0,22%
  1M144,33+4,27%-0,20%
  3M144,33+4,27%-0,72%
  6M143,63+4,78%-1,16%
  1R138,83+8,40%-1,63%
  3L118,97+26,49%+3,46%
  YTD143,63+4,78%+0,34%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  145,42+8,42%
  PSF FIZ AN
  PSF FIZ AN
  118,48+8,41%
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  150,49+8,40%
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  1 910,81+7,77%
  Mera FIZ AN
  Mera FIZ AN
  209,13+6,71%
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  1 751,43+6,31%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  2 438,61+5,75%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  2 235,11+4,82%