White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SAT07

Wartość jednostki: 143,63 zł
Aktywa: 15 807 785,67 zł
Max 1R: 143,63 zł
Min 1R: 132,82 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: White Berg TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D 143,63 0,00% -0,27%
7D 143,63 0,00% -0,22%
1M 143,63 0,00% -0,24%
3M 140,26 2,40% -0,74%
6M 138,83 3,46% -1,12%
1R 132,82 8,14% -1,48%
3L 116,55 23,23% 3,66%
YTD 143,63 0,00% 0,20%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne