Ostatnio oglądane

Mera FIZ AN (SOV18)
205,94 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaSOV18

SOV18 ‑ notowania

SOV18
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Min. 80% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty nie będące w publicznej ofercie. Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz wierzytelności, w tym wobec osób fizycznych. Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,5008%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D205,940,00%-0,27%
  7D205,940,00%-0,22%
  1M205,940,00%-0,21%
  3M200,97+2,47%-0,54%
  6M198,09+3,96%-1,19%
  1R193,65+6,35%-1,52%
  3L164,38+25,28%+3,45%
  YTD200,97+2,47%+0,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  144,86+9,05%
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  1 899,35+7,80%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  2 468,51+7,44%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria A
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria A
  2 384,58+6,50%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  2 264,26+6,50%
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  1 743,75+6,46%
  Mera FIZ AN
  Mera FIZ AN
  205,94+6,35%
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  144,33+6,30%