Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) (AIG21)
11,89 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaAIG21

AIG21 ‑ notowania

AIG21
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 20% do 80% aktywów funduszu może być inwestowane w akcje. Pozostałe aktywa są inwestowane w dłużne papiery wartościowe. Do 10% aktywów może być lokowane w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania płynnością. Max. 30% aktywów może być inwestowane w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,6010dobry
  Sharpe'a0,0632-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,9228%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D11,890,00%+0,12%
  7D11,79+0,85%+0,14%
  1M12,27-2,70%-0,76%
  3M11,49+3,21%+0,15%
  6M11,25+6,26%+2,32%
  1R10,23+15,66%+5,88%
  3L9,80+21,08%+2,35%
  YTD11,11+5,88%+3,03%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)
  Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)
  169,43+19,08%
  Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)
  Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)
  208,80+17,32%
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)
  11,98+16,09%
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)
  11,89+15,66%
  PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)
  181,48+7,60%
  PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)
  166,19+7,55%
  PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)
  165,91+7,50%
  PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)
  165,91+7,50%