Ostatnio oglądane

Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) (ALL06)
171,15 PLN
+0,06%0,11 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaALL06

ALL06 ‑ notowania

ALL06
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. W subfunduszu przeważają akcje największych spółek charakteryzujących się dużą płynnością. Subfundusz charakteryzuje się tym, że zarządzany jest aktywnie, tzn. poziom akcji jest zmienny, zależny od sytuacji rynkowej. Aktywa subfunduszu inwestowane są także w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,6662dobry
  Sharpe'a0,0633-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,8999%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D171,04+0,06%+0,09%
  7D167,62+2,11%+0,27%
  1M172,38-0,71%-0,71%
  3M163,07+6,52%+0,25%
  6M158,96+7,41%+2,35%
  1R141,52+21,18%+6,08%
  3L139,09+22,41%+2,47%
  YTD156,14+8,21%+3,15%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)
  Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)
  171,15+21,18%
  Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)
  Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)
  210,01+18,34%
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)
  12,08+17,74%
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)
  11,99+17,43%
  PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)
  181,58+7,56%
  PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)
  166,28+7,51%
  PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)
  166,00+7,45%
  PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)
  166,00+7,45%