Ostatnio oglądane

Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) (MIL27)
206,57 PLN
-0,81%-1,69 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaMIL27

MIL27 ‑ notowania

MIL27
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 80% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Subfunduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Subfunduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,2953-
  Sharpe'a0,0213-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,5905%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D208,26-0,81%-0,05%
  7D208,24-0,80%-0,20%
  1M208,25-0,81%-0,78%
  3M198,98+2,70%-0,21%
  6M196,57+6,22%+2,29%
  1R177,57+17,04%+5,94%
  3L181,50+14,43%+2,12%
  YTD194,87+5,29%+2,86%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)
  Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)
  167,62+19,79%
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)
  11,83+17,24%
  Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)
  Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)
  206,57+17,04%
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)
  11,74+16,82%
  PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)
  181,24+7,40%
  PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)
  165,97+7,35%
  PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)
  165,69+7,29%
  PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)
  165,69+7,29%