Ostatnio oglądane

Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) (ALL93)
61,04 PLN
+0,38%0,23 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaALL93

ALL93 ‑ notowania

ALL93
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz Allianz China A-Shares inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszy luksemburskich Allianz China A-Shares lub Allianz China A Opportunities wydzielonych w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Funds. Fundusze źródłowe inwestują swoje aktywa głównie w akcje notowane na chińskim rynku rodzaju A. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0008-
  Sharpe'a-0,0012-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D60,81+0,38%+0,38%
  7D61,040,00%0,00%
  1M59,65+3,49%+3,49%
  3M55,80+9,39%+9,39%
  6M61,80-0,02%-0,02%
  1R70,73-14,43%-14,43%
  3L117,34-46,81%-46,81%
  YTD57,86+3,58%+3,58%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz China A-Shares (Allianz SFIO)
  Allianz China A-Shares (Allianz SFIO)
  61,04-14,43%