BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR31

Wartość jednostki: 88,35 zł
Aktywa: 387 146,62 zł
Max 1R: 106,76 zł
Min 1R: 87,68 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji azjatyckich bez Japonii
Towarzystwo: BNP Paribas TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji azjatyckich bez Japonii
1D 87,68 0,76% -0,07%
7D 89,33 -1,10% 0,82%
1M 89,73 -1,54% 3,01%
3M 93,83 -5,84% 2,11%
6M 95,52 -7,51% 0,75%
1R 100,18 -11,81% -0,59%
3L -- 2,59%
YTD 97,44 -9,76% 1,41%

Najlepsze fundusze akcji azjatyckich bez Japonii