Ostatnio oglądane

Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) (DWS33)
280,44 PLN
-0,71%-2,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaDWS33

DWS33 ‑ notowania

DWS33
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark45% MSCI India (przeliczony na PLN) + 45% MSCI China (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Jest funduszem funduszy z ekspozycją na rynki akcji Indii i Chin. Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na indyjski rynek akcyjny oraz chiński rynek akcyjny poprzez inwestycje w: jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na indyjski rynek akcyjny lub chiński rynek akcyjny, jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na indyjski rynek akcyjny lub chiński rynek akcyjny, akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku indyjskim lub chińskim.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8664bardzo dobry
  Sharpe'a-0,0002-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,1310%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D282,44-0,71%-0,08%
  7D275,42+1,82%+1,27%
  1M278,22+1,71%+3,03%
  3M259,62+7,42%+4,79%
  6M254,33+10,40%+4,34%
  1R264,32+7,37%+3,40%
  3L303,42-6,91%+2,28%
  YTD254,16+9,98%+5,76%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)
  Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)
  280,44+7,37%
  Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  11,83+7,06%
  Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO)
  11,54+5,87%
  BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO)
  101,01+5,30%