Ostatnio oglądane

ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) (ALT27)
97,65 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-05-24)
Dodaj do portfelaALT27

ALT27 ‑ notowania

ALT27
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkpółtorakrotność wskaźnika WIBID 12M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska. Nie więcej niż 30% aktywów stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0715%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D97,650,00%+0,02%
  7D97,72-0,07%-0,35%
  1M97,32+0,24%-0,57%
  3M96,28+1,42%-1,93%
  6M94,42+3,54%-0,49%
  1R95,37+2,39%0,00%
  3L121,18-19,42%-6,48%
  YTD95,86+2,19%-1,73%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Eques Akumulacji Majątku FIZ
  Eques Akumulacji Majątku FIZ
  1 390,67+7,87%
  Lumen Obligacji Plus FIZ
  Lumen Obligacji Plus FIZ
  101,33+3,56%
  Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
  Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
  1 091,74+3,19%
  Lumen Stabilny Dochód FIZ AN
  Lumen Stabilny Dochód FIZ AN
  61,56-12,98%