Ostatnio oglądane

UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO) (AXA37A1_E)
25,03 EUR
-0,79%-0,20 EUR
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAXA37A1_E

AXA37A1_E ‑ notowania

AXA37A1_E
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 75% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i inne papiery udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa, które lokują co najmniej 50% środków w instrumenty udziałowe. Całość lokat Subfunduszu stanowią lokaty denominowane w walucie obcej.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D25,23-0,79%-0,39%
  7D25,07-0,16%-0,33%
  1M24,82+0,85%+3,17%
  3M24,51+1,01%+4,36%
  6M23,28+8,45%+8,31%
  1R22,86+9,68%+10,81%
  3L21,350,00%+17,38%
  YTD23,28+6,51%+3,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  19,40+25,57%
  Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO)
  52,33+23,77%
  Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO)
  56,56+23,76%
  PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  15,06+13,83%
  UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO)
  UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO)
  25,03+9,68%