Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) (ING36)
343,94 PLN
+0,58%1,98 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaING36

ING36 ‑ notowania

ING36
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs US Equity Income wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs US Equity Income inwestuje przynajmniej dwie trzecie swych aktywów netto w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Stanach Zjednoczonych i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Emitentami są spółki posiadające centralę lub prowadzące podstawową działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,7918bardzo dobry
  Sharpe'a0,1263-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,2691%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D341,96+0,58%+0,10%
  7D338,43+1,63%+0,99%
  1M342,70+0,24%+1,97%
  3M338,79+2,66%+4,03%
  6M309,09+11,74%+9,03%
  1R288,39+19,25%+16,17%
  3L248,13+40,99%+20,88%
  YTD312,78+10,10%+8,99%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  133,50+28,67%
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  160,55+26,62%
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  160,60+26,62%
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  210,61+25,55%
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  209,72+25,42%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  217,96+24,41%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  217,61+24,34%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  217,61+24,34%