Ostatnio oglądane

Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) (NOB29)
156,31 PLN
-0,22%-0,35 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaNOB29

NOB29 ‑ notowania

NOB29
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% Bloomberg US Large Cap TR Index + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe środki funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,1423-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D156,66-0,22%-0,10%
  7D154,18+1,38%+0,54%
  1M150,05+4,34%+2,35%
  3M149,26+4,72%+3,34%
  6M136,33+15,46%+10,51%
  1R125,11+26,30%+19,21%
  3L129,52+20,30%+19,42%
  YTD140,86+10,37%+6,78%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  154,89+31,40%
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  154,94+31,39%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  210,60+29,11%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO)
  210,28+29,05%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  210,28+29,05%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  210,28+29,05%
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  202,80+28,53%
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  201,96+28,38%