Ostatnio oglądane

PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) (PCS54A2)
104,81 PLN
+0,23%0,24 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaPCS54A2

PCS54A2 ‑ notowania

PCS54A2
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index (PLN)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Zarządzający Subfunduszem dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, emitowane głównie w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D104,57+0,23%+0,35%
  7D104,58+0,22%+0,44%
  1M108,18-2,78%-1,39%
  3M107,83-2,47%-0,65%
  6M107,16-3,28%-1,82%
  1R105,89-0,60%+4,36%
  3L114,42-8,02%-3,61%
  YTD105,79-0,90%+1,87%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)
  80,94+7,46%
  PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO)
  105,90-0,48%
  PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO)
  PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO)
  104,81-0,60%
  PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO)
  104,81-0,60%
  PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO)
  104,81-0,60%