Ostatnio oglądane

Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) (PI10U)
20,35 USD
+0,49%0,10 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPI10U

PI10U ‑ notowania

PI10U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz umożliwia dostęp do zróżnicowanych typów zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych, w tym m.in. obligacji wysokodochodowych (ang. high-yield bonds) oraz innych obligacji denominowanych w różnych walutach. Daje możliwość lokowania oszczędności posiadanych w dolarach amerykańskich. Minimum 70% wartości aktywów netto jest denominowane w USD. Fundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Aktywa nie będą lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0466%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D20,25+0,49%+0,34%
  7D20,34+0,05%+0,04%
  1M20,17+0,94%+0,79%
  3M20,07+1,14%+0,90%
  6M19,85+4,73%+3,22%
  1R18,77+8,48%+5,78%
  3L22,13-8,04%-4,37%
  YTD19,92+1,85%+1,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO)
  20,35+8,48%
  Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)
  Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)
  44,16+3,08%