Ostatnio oglądane

Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) (UNI30_U)
44,22 USD
+0,14%0,06 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaUNI30_U

UNI30_U ‑ notowania

UNI30_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (LIBOR USD 6M + 0,3%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Nie mniej niż 50% aktywów jest lokowane w papiery denominowane w USD.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2395%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D44,16+0,14%+0,19%
  7D44,15+0,16%+0,20%
  1M43,90+0,73%+0,93%
  3M43,77+0,87%+1,10%
  6M43,68+1,40%+2,90%
  1R42,82+3,32%+6,00%
  3L44,47-0,56%-4,19%
  YTD43,77+0,94%+1,52%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO)
  20,40+8,68%
  Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)
  Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)
  44,22+3,32%