Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI30_U

Wartość jednostki: 42,41 $
Aktywa: b.d.
Max 1R: 43,96 $
Min 1R: 41,75 $
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)
Towarzystwo: Generali Investments TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)
1D 42,40 0,02% 0,04%
7D 42,39 0,05% -0,16%
1M 42,17 0,52% 1,86%
3M 41,85 1,34% 5,56%
6M 42,26 0,35% 1,83%
1R 43,94 -3,48% -6,85%
3L 43,45 -2,30% -5,96%
YTD 42,19 0,55% 2,23%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) 42,41 $ -3,48%
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,08 $ -10,21%