Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 70% aktywów fund