pb.pl
57,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Informacje o spółce - ULMA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest producentem i dostawcą systemów deskowań i rusztowań dla wszystkich sektorów budownictwa. Uzupełnieniem tej działalności jest sprzedaż sklejki szalunkowej, płynów antyadhezyjnych do deskowań oraz innych akcesoriów żelbetowych.

Dane teleadresowe

Ulica: Koszajec 50
Kod: 05-840
Miejscowość: Brwinów
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5067000
Fax: +48 22 8143131
Internet: www.ulmaconstruction.pl
Email: info@ulmaconstruction.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ulma Construccion Polska SA
Prezes: Muniz Urdampilleta, Rodolfo Carlos
Sektor: materiały budowlane
EKD: wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Liczba akcji: 5 255 632
Zatrudnienie:
  • 364 (2019r.) - spółka
  • 434 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5270203299
KRS: 0000055818
EKD: 7732Z
Ticker GPW: ULM
ISIN: PLBAUMA00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 302 198 840 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 255 632 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 232 183
Liczba głosów na WZA: 5 255 632 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,52%
Kapitał akcyjny: 10 511 264,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 232 183
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,48%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ULMA CyE S. Coop. 3 967 290 (75,48%) 3 967 290 (75,48%) 2007-04-30 -
Quercus TFI SA portfele 264 893 (5,04%) 264 893 (5,04%) 2018-06-30 ZMT, MEX, ALI, IPE, BBD, CPL, TRN, SEN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja 186 obligacji na akcje serii F 465 000
2,00 4 890 632
9 781 264,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-01-30
2003-12-19
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-09-25 24 000
100,00 24 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-09-25
split 1:50 1996-08-13
2,00 1 200 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-08-20
seria B - subskrypcja prywatna 1996-08-23 63 400
253 600,00
2,00 4,00 1 263 400
2 526 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1996-08-27
1997-10-21
seria B - prawo poboru 1996-08-23 67 021
268 084,00
2,00 4,00 1 330 421
2 660 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1996-08-27
1997-10-21
seria C - subskrypcja publiczna 1996-10-05 1 200 000
12 000 000,00
2,00 10,00 2 530 421
5 060 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1997-02-25
1997-05-21
seria D - Polish Private Equity Fund I i II 1997-04-04 420 000
4 200 000,00
2,00 10,00 2 950 421
5 900 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-19
1997-08-07
1997-10-21
seria E - prawo poboru 2:1 1998-10-30 1 475 211
14 752 110,00
2,00 10,00 4 425 632
8 851 264,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-22
1999-04-30
1999-06-23
seria F - za obligacje zamienne 2003-02-28 1 250 000
9 375 000,00
2,00 7,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-04-24

połączenie z Bauma Investycje sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2003-12-30

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Bauma SA na Ulma Construccion Polska SA 2006-11-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-14
seria G za warranty serii A 2007-02-22 365 000
91 250 000,00
2,00 250,00 5 255 632
10 511 264,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-05
2007-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,62 zł
2021-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,62 zł
2020-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2020-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2019-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,71 zł
2019-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,71 zł
2018-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-05-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,40 zł
2017-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,40 zł
2013-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł
2012-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł
2012-01-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2011-12-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2011-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,58 zł
2011-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,58 zł
2001-12-17 Asymilacja po konwersji
2001-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
1999-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
1999-06-23 Asymilacja akcji seria E
1999-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
1999-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
1999-02-26 Prawo poboru 2:1
1999-02-26 Prawo poboru 2:1
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
1998-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
1998-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
1997-10-21 Asymilacja akcji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Muniz Urdampilleta, Rodolfo Carlos Prezes Zarządu 2016-06-16 -
Orzełowski Krzysztof Członek Zarządu 2005-09-21 -
Sterczyński Andrzej Członek Zarządu 2007-10-15 -
Odriozola, Ander Ollo Członek Zarządu 2015-02-01 -
Czupryński Marek Członek Zarządu 2021-01-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ayastuy, Aitor Ayastuy Przewodniczący RN 2008-07-21 -
Moyua, Inaki Irizar Wiceprzewodniczący RN 2013-06-18 -
Markowski Michał Członek RN 2016-06-16 PLAYWAY - Członek RN
LIVECHAT - Członek RN
MENNICA - Członek RN
Lazcanoiturburu, Rafael Anduaga Członek RN 2017-10-19 -
Ugarte Azpiri, Jose Joaquin Członek RN 2019-05-30 -
Aldalur, Eńaut Eguidazu Członek RN 2021-05-06 -