pb.pl
57,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Wyniki finansowe - ULMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 45 089 50 975 45 846 39 839
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 371 9 041 6 185 1 018
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 458 8 888 5 708 909
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 753 7 202 4 284 709
Amortyzacja (tys. zł) 11 549 11 451 10 743 10 737
EBITDA (tys. zł) 16 920 20 492 16 928 11 755
Aktywa (tys. zł) 389 849 391 789 390 692 403 799
Kapitał własny (tys. zł)* 337 838 342 556 346 477 349 737
Liczba akcji (tys. szt.) 5 255,632 5 255,632 5 255,632 5 255,632
Zysk na akcję (zł) 0,904 1,370 0,815 0,135
Wartość księgowa na akcję (zł) 64,281 65,179 65,925 66,545
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej