pb.pl
47,2000 zł
0,43% 0,2000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Wyniki finansowe - ULMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 366 56 365 65 068 48 733
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 398 13 640 20 400 4 962
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 396 13 422 20 337 4 856
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 828 10 295 16 282 3 950
Amortyzacja (tys. zł) 10 530 10 950 11 123 10 980
EBITDA (tys. zł) 25 928 24 590 31 523 15 942
Aktywa (tys. zł) 361 814 390 075 393 172 395 748
Kapitał własny (tys. zł)* 313 290 329 037 344 132 347 275
Liczba akcji (tys. szt.) 5 255,632 5 255,632 5 255,632 5 255,632
Zysk na akcję (zł) 2,251 1,959 3,098 0,752
Wartość księgowa na akcję (zł) 59,610 62,607 65,479 66,077
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej