6,9200 zł
-1,42% -0,1000 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Informacje o spółce - MAKARONPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jeden z największych producentów makaronu w Polsce. Oferuje szeroką gamę makaronów jajecznych i bezjajecznych (również walcowanych i tłoczonych) produkowanych w wielu różnorodnych formach: świderki, pióra, spaghetti, kolanka, nitki, muszelki i wiele innych - wytwarzane na bazie mąki durum i mąki z pszenicy zwyczajnej, jak również z mąk rzadziej stosowanych z tzw. zbóż pierwotnych np. orkisz.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Podkarpacka 15A
Kod: 35-082
Miejscowość: Rzeszów
Kraj: Polska
Telefon: +48 17 8753010
Fax: +48 17 8753020
Internet: www.makarony.pl
Email: zarzad@makarony.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Makarony Polskie SA
Prezes: Daniłowski Zenon
Sektor: żywność
EKD: produkcja makaronów, klusek kuskusu i podobnych produktów mącznych
Liczba akcji: 9 250 071
Zatrudnienie:
  • 170 (2020r.) - spółka
  • 213 (2020r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 8133278856
KRS: 0000212001
EKD: 10,73
Ticker GPW: MAK
ISIN: PLMKRNP00015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 64 010 491,32 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 9 250 071 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 028 040
Liczba głosów na WZA: 9 250 071 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,16%
Kapitał akcyjny: 27 750 213,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 028 040
Cena nominalna akcji: 3,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Praska Giełda Spożywcza SA wraz z Polskie Smaki sp. z o.o. 3 051 594 (32,99%) 3 051 594 (32,99%) 2021-04-21 -
Madova sp. z o.o. ZWZ 1 793 406 (19,39%) 1 793 406 (19,39%) 2017-06-29 -
Słomkowski Grzegorz z żoną 1 183 040 (12,78%) 1 183 040 (12,78%) 2007-10-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria E 331 250
3,00 9 250 071
27 750 213,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-11
2008-03-20
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-05-10 3 013 250
12 053 000,00
4,00 4,00 3 013 250
12 053 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-22
2004-07-05
2007-06-06
obniżenie kapitału 2004-07-21
3,00 3 013 250
9 039 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy wzamian za udziały w Z.P.H. Elplast Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy 2004-07-21 1 169 750
4 679 000,00
3,00 4,00 4 183 000
12 549 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-22

2007-06-06
seria C - subskrypcja publiczna 2006-12-20 3 000 000
27 000 000,00
3,00 9,00 7 183 000
21 549 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-22
2007-04-17
2007-06-06
seria D - udziałowcy Stoczek sp. z o.o. 2006-12-20 1 735 821
3,00 8 918 821
26 756 463,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-22
2007-06-26
2007-08-02
połączenie z Abak sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2008-04-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-16
seria F - subskrypcja prywatna 2021-07-07 1 850 000
3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2020-10-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2020-10-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2015-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Daniłowski Zenon Prezes Zarządu 2012-05-25 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sobiecki Roman Przewodniczący RN 2012-05-21 -
Khalil Ahmed Wiceprzewodniczący RN 2020-09-24 -
Rocki Marek Członek RN 2010-06-21 COGNOR - Członek RN
Wasilewski Wiesław Członek RN 2012-05-21 -
Słomkowski Michał Członek RN 2016-06-28 -
Pierun Janusz Członek RN 2020-09-24 -