6,7200 zł
-3,45% -0,2400 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe - MAKARONPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 261 39 437 47 234 44 423
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 935 1 856 3 343 3 089
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 664 1 495 3 070 2 958
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 260 1 229 2 326 2 374
Amortyzacja (tys. zł) 1 903 1 932 1 982 2 011
EBITDA (tys. zł) 3 838 3 788 5 325 5 100
Aktywa (tys. zł) 182 154 184 274 180 537 181 496
Kapitał własny (tys. zł)* 83 961 82 877 85 203 87 577
Liczba akcji (tys. szt.) 9 250,071 9 250,071 9 250,071 9 250,071
Zysk na akcję (zł) 0,136 0,133 0,251 0,257
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,077 8,960 9,211 9,468
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej