Ostatnio oglądane

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) (PZU40)
64,29 PLN
-0,08%-0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaPZU40

PZU40 ‑ notowania

PZU40
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 6M + 0,5%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Podstawową kategorią lokat funduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, zarówno z siedzibą w Polsce, jak i za granicą. Lokaty te stanowią co najmniej 50% aktywów. Nie mniej niż 75% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty dłużne zarówno emitowane przez przedsiębiorstwa, jak też emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz rządy innych państw, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,7313wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0268-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,5165%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D64,34-0,08%-0,04%
  7D64,21+0,12%+0,02%
  1M63,76+0,82%+0,21%
  3M63,06+2,02%+1,16%
  6M61,96+3,88%+1,74%
  1R58,16+10,43%+3,31%
  3L54,86+17,17%+7,46%
  YTD61,66+4,21%+1,32%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)
  64,29+10,43%
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  63,90+9,76%
  Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  13,18+9,11%
  Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  19,60+5,77%
  Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)
  Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)
  150,78+5,43%
  BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)
  91,37+4,30%