Ostatnio oglądane

PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) (PZU72_E)
11,54 EUR
+0,17%0,02 EUR
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPZU72_E

PZU72_E ‑ notowania

PZU72_E
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz polecany jest inwestorom pragnącym zdywersyfikować swój portfel o inwestycje na zagranicznych rynkach finansowych. Subfundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw rozwijających się (tzw. rynki wschodzące - EM) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D11,52+0,17%+0,25%
  7D11,34+1,76%+1,07%
  1M11,17+4,72%+7,13%
  3M10,90+5,87%+14,53%
  6M10,19+14,37%+2,57%
  1R9,28+23,69%+10,76%
  3L11,59-0,26%+0,14%
  YTD10,85+5,97%-2,10%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  11,54+23,69%