Ostatnio oglądane

inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) (PZU86A)
87,57 PLN
-0,11%-0,10 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPZU86A

PZU86A ‑ notowania

PZU86A
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D87,67-0,11%-0,15%
  7D87,02+0,63%+0,09%
  1M86,40+1,59%+1,27%
  3M86,10+1,71%+0,46%
  6M85,64+2,61%+1,46%
  1R87,10+0,51%+1,49%
  3L99,870,00%+2,45%
  YTD88,02-0,99%-1,44%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)
  Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)
  113,21+6,55%
  inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO)
  87,57+0,51%
  inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO)
  87,55+0,49%