Ostatnio oglądane

Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (SKR53)
142,18 PLN
-0,18%-0,26 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaSKR53

SKR53 ‑ notowania

SKR53
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji. Subfundusz koncentruje swoje inwestycje w segmencie obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym, nabywając bezpośrednio dłużne papiery wartościowe jak również inwestując w fundusze, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne krajowych emitentów korporacyjnych. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje specyficzne ryzyko kredytowe. Wykorzystanie funduszy i ETFów w budowie portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji, umożliwiając aktywne kształtowanie ekspozycji na ryzyko kredytowe. Subfundusz charakteryzuje zdyscyplinowane podejście do ryzyka inwestycyjnego, aktywna polityka w zakresie alokacji oraz ciągle udoskonalany proces selekcji emitentów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0716-
  Sharpe'a0,1084-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,9480%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D142,44-0,18%-0,05%
  7D142,05+0,09%-0,05%
  1M140,86+0,96%+0,82%
  3M138,60+2,78%+0,91%
  6M138,42+3,04%+1,28%
  1R132,47+7,09%+4,15%
  3L145,10-1,88%+3,37%
  YTD138,36+2,35%+1,77%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)
  127,43+9,18%
  Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)
  207,88+8,95%
  Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)
  142,18+7,09%