Ostatnio oglądane

Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) (SUP56_E)
83,50 EUR
+3,46%2,79 EUR
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaSUP56_E

SUP56_E ‑ notowania

SUP56_E
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły Class Silver zbywane przez Superfund Green SICAV, będący funduszem typu managed futures - lokuje posiadane środki głównie w instrumenty pochodne, w szczególności powiązane z ceną srebra. Fundusz może także nabywać inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D80,71+3,46%+2,18%
  7D76,41+9,28%+6,14%
  1M83,49-1,12%-0,08%
  3M62,68+33,22%+29,30%
  6M61,91+37,00%+28,08%
  1R71,77+14,78%+8,87%
  3L132,75-36,66%-30,76%
  YTD65,83+24,29%+16,46%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR)
  Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR)
  13,00+14,94%
  Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO)
  Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO)
  83,50+14,78%
  Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD)
  Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD)
  14,13+14,69%
  Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO)
  Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO)
  90,79+14,58%
  Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO)
  Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO)
  122,93+13,88%
  Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO)
  Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO)
  133,66+13,68%