Ostatnio oglądane

Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ (UNI76)
122,39 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaUNI76

UNI76 ‑ notowania

UNI76
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje wyłącznie w instrumenty, które nie oddziałują w sposób istotny negatywnie na zrównoważony rozwój. Co najmniej 40% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez Sycomore Asset Management, spełniających założenia art.9 rozporządzenia SFDR. Co najmniej 60% stanowią łącznie aktywa opisane w zdaniu poprzednim oraz instrumenty dłużne klasyfikowane przez Towarzystwo jako "zielone".

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D122,390,00%-0,23%
  7D122,390,00%-0,65%
  1M119,87+2,10%-0,36%
  3M119,14+2,73%+0,25%
  6M113,97+7,39%+2,80%
  1R113,15+8,17%+6,72%
  3L109,970,00%+3,45%
  YTD117,60+4,07%+1,66%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)
  144,49+26,30%
  inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)
  134,40+24,70%
  inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)
  122,80+20,84%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  17,68+20,60%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  17,68+20,60%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  12,83+19,35%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  12,83+19,35%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  16,65+16,11%