pb.pl

AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGR07

Wartość jednostki: 75,16 zł
Aktywa: 369 892 zł
Max 1R: 96,80 zł
Min 1R: 71,61 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: TFI AGRO

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 74,06 1,49% 0,59%
7D 74,00 1,57% 1,70%
1M 82,53 -8,08% -7,56%
3M 90,33 -16,79% -12,42%
6M 90,35 -16,81% -11,58%
1R 96,04 -21,49% -12,25%
3L -- -9,80%
YTD 91,30 -16,79% -12,43%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 612,89 zł 1,06%
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 102,49 zł -4,61%
NN Zrównoważony (NN FIO) 282,85 zł -10,72%
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 109,89 zł -12,09%
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 107,51 zł -12,96%