Ostatnio oglądane

AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) (w likwidacji) (AGR08)
97,19 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-11-06)
Dodaj do portfelaAGR08

AGR08 ‑ notowania

AGR08
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji oraz dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Od 30% do 100% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje. Fundusz inwestuje do 70% aktywów w instrumenty dłużne, w tym w obligacje, listy zastawne, bony skarbowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Fundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,7095dobry
  Sharpe'a0,1853-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,2612%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D97,190,00%0,00%
  7D97,190,00%-0,09%
  1M97,86-0,72%-0,85%
  3M97,96-1,26%-0,41%
  6M90,63+8,22%+2,46%
  1R75,44+28,83%+4,98%
  3L74,26+36,89%+1,80%
  YTD81,06+21,23%+2,94%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)
  Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)
  167,37+12,10%
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)
  11,93+11,29%
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)
  11,83+10,98%
  Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)
  Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)
  206,31+10,86%
  PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)
  181,67+6,12%
  PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)
  166,36+6,06%
  PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)
  166,07+6,01%
  PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)
  PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)
  166,07+6,01%