Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) (AIG26)
19,37 PLN
-0,21%-0,04 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAIG26

AIG26 ‑ notowania

AIG26
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki oraz tytuły uczestnictwa, które inwestują głównie w akcje spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w USA. Do 30% aktywów stanowią środki płynne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,3904-
  Sharpe'a0,0306-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,2608%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D19,41-0,21%-0,06%
  7D19,29+0,41%+0,74%
  1M19,22+0,78%+2,18%
  3M18,93+1,31%+3,17%
  6M17,73+10,43%+8,92%
  1R16,30+19,13%+15,95%
  3L16,46+17,39%+18,86%
  YTD17,74+8,76%+8,25%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  158,82+26,33%
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  158,77+26,32%
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  131,78+25,89%
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  208,09+24,99%
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  207,22+24,85%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  215,63+24,45%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  215,28+24,38%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  215,28+24,38%