Ostatnio oglądane

Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) (ALL42)
121,41 PLN
+0,20%0,24 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaALL42

ALL42 ‑ notowania

ALL42
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje od 60% do 100% portfela (aktywów netto) w inne fundusze (w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Fundusze, w które inwestuje Subfundusz, inwestują przynajmniej połowę swoich aktywów w obligacje i podobne instrumenty w krajach innych niż Polska. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 40% portfela.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR2,1930wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,6749%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D121,17+0,20%+0,13%
  7D121,26+0,12%+0,04%
  1M120,62+0,65%+0,37%
  3M120,02+0,77%+0,09%
  6M119,08+2,85%+1,11%
  1R114,03+6,52%+3,41%
  3L115,82+4,87%-3,08%
  YTD119,64+1,17%+0,11%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  238,64+8,84%
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  125,09+7,57%
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  110,13+6,96%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  111,55+6,84%
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  120,05+6,54%
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  121,41+6,52%
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  130,90+5,57%
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  97,32+5,36%