Ostatnio oglądane

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) (VIG06B)
111,59 PLN
-0,12%-0,13 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaVIG06B

VIG06B ‑ notowania

VIG06B
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Strategia inwestycyjna Subfunduszu opiera się na inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond. Strategia funduszu oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie Total Return. Strategia nie posiada żadnego benchmarku, a jej celem jest uzyskanie bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system handlowy, ukierunkowany na krótko i średnioterminowe trendy, działa w oparciu o jasno zdefiniowane zasady ilościowe i monitoruje ponad 1.000 funduszy obligacyjnych i pieniężnych z różnych segmentów, takich jak: obligacji skarbowych, korporacyjne, indeksowane inflacją, wysokiej dochodowości lub inwestujące w papiery dłużne z rynków wschodzących bez ograniczeń pod względem okresu zapadalności, regionów i walut.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D111,72-0,12%+0,13%
  7D111,56+0,03%+0,43%
  1M111,38+0,16%+0,23%
  3M110,70+0,81%+0,46%
  6M108,39+3,23%+0,57%
  1R104,40+6,91%+3,42%
  3L100,000,00%-2,85%
  YTD108,80+2,60%+0,18%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  238,79+9,10%
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  125,20+7,49%
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  110,08+6,93%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  111,59+6,91%
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  121,50+6,45%
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  120,05+6,30%
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  130,96+5,51%
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  97,44+5,49%