Ostatnio oglądane

Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) (ALL92)
94,20 PLN
+0,30%0,28 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaALL92

ALL92 ‑ notowania

ALL92
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa irlandzkiego subfunduszu PIMCO Global Investors Series ESG Income Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Irlandzki subfundusz PIMCO Global Investors Series ESG Income Fund dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. Portfel subfunduszu jest zarządzany aktywnie z uwzględnieniem czynników ESG (związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D93,92+0,30%+0,24%
  7D94,27-0,07%-0,08%
  1M93,64+0,69%+0,25%
  3M93,24+0,74%-0,07%
  6M92,49+3,12%+1,39%
  1R89,83+4,78%+3,22%
  3L100,31-6,09%-3,23%
  YTD92,77+1,23%-0,02%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  238,17+8,57%
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  124,84+7,36%
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  110,07+6,88%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  111,49+6,88%
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  119,88+6,33%
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  121,17+6,33%
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  130,87+5,59%
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  97,25+5,25%