Allianz Structured Return (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL77

Wartość jednostki: 62,25 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 108,20 zł
Min 1R: 58,47 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 62,25 0,00% 0,60%
7D 61,08 1,92% 1,67%
1M 60,53 2,84% 4,22%
3M 65,42 -4,85% -0,26%
6M 65,59 -5,09% -3,80%
1R 106,15 -41,36% -4,26%
3L -- 7,24%
YTD 107,55 -42,08% -1,46%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 957,30 zł 12,14%
Superfund Trend Podstawowy SFIO 124,12 zł 11,04%
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa 84,65 zł 8,10%
Superfund Silver (Superfund SFIO) 548,54 zł 7,16%
Superfund RED (Superfund SFIO) 404,74 zł -8,49%